Sunamena Webdesign

Visie

De visie van deze onderneming is dat mens en natuur in harmony moeten samen leven. Als onderneming probeert Sunamena dus om de natuur zo min mogelijk te belasten. Er wordt zo min mogelijk geprint, en als dit wel gedaan word, dan gebeurt dit op milieuvriendelijk papier. Er word ook steeds gekeken voor de fiets, of het openbaarvervoer. Enkel indien nodig, wordt er gebruik gemaakt van een personenwagen.

Kwaliteit is voor Sunamena zeker een belangrijk gegeven. De website wordt uitbundig getest. Indien nodig, werken wij samen met andere professionele en gemotiveerde mensen om zo de kwaliteit van ieder project te kunnen verwezenlijken.
Na iedere project krijgt de klant steeds de kans een evaluatie formulier in te vullen.